[Special Event] OMG Songkran Water War
2020/04/08 - 2020/04/24

Special Event 3 – เติมเงินสะสมรับรางวัลสุดเทพ

Special Event 3 – เติมเงินสะสมรับรางวัลสุดเทพ

ภายใน 4 วันแรกหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่

 • สำหรับ S108 ตั้งแต่ 14 เม.ย 63 – 17 เม.ย 63
 • สำหรับ S109 ตั้งแต่ 18 เม.ย 63 – 21 เม.ย 63

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ผู้เล่นใหม่ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์

  • กิจกรรมพิเศษสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ภายใน 4 วันแรกหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่
  • เติมเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ตามรับกล่องขุนพลสุดฮิต กวนอู แฮหัวตุ้น ซุนกวน กาเซี่ยง
  • เติมเงินสะสมตั้งแต่ 4000 หยวนป่าวขึ้นไปรับเพิ่มเป็นกล่องขุนพลแดง
  • เติมเงินสะสมตั้งแต่ 8000 หยวนป่าวขึ้นไปรับเพิ่มเป็นกล่องเศษสัตว์เลี้ยงหายาก
  • เติมเงินสะสมตั้งแต่ 15000 หยวนป่าวขึ้นไปรับเพิ่มเป็นกล่องเลือกชุดแฟชั่น ชุดเพลิงเผามังกรทอง ไก่ทองมอบสมบัติ ฟีนิกซ์ทำลาย
  • เติมเงินสะสมตั้งแต่ 25000 หยวนป่าวขึ้นไปรับเพิ่มเป็นดวงจิตปกครองแผ่นดิน
  • เติมเงินสะสมตั้งแต่ 40000 หยวนป่าวขึ้นไปรับเพิ่มเป็นชุดแฟชั่นผีและเทพเจ้า

หมายเหตุ

 • ผู้เล่นยิ่งเติมเงินสะสมมากยิ่งได้รับรางวัลมาก ถ้าหากเติมเงินสะสมถึงขั้นที่กำหนดจะได้รับรางัวลของขั้นนั้นๆและรางวัลของขั้นที่ต่ำกว่าด้วย
 • ผู้เล่นจะได้รับรางวัลภายใน 3-7 วันทำการหลังสิ้นสุดกิจกรรม
 • ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเติมเงินสะสมครั้งเดียวตลอดระยะเวลากิจกรรม