[Special Event] OMG Songkran Water War
2020/04/08 - 2020/04/24

Special Event 1 – แชร์ความสุขรับรางวัลคุ้มค่า ทุกคนทุกเซิร์ฟ

Special Event 1 – แชร์ความสุขรับรางวัลคุ้มค่า ทุกคนทุกเซิร์ฟ

เวลากิจกรรม ตั้งแต่ 8-12 เม.ย 2563

ขั้นตอนการทำ

ขั้นตอนที่ 1 เข้ากิจกรรมลิงค์นี้ http://omg2samkok.com/OMGsongkran

ขั้นตอนที่ 2 ผู้เล่นกดแชร์เพื่อแชร์กิจกรรมนี้ไปบนหน้า facebook ส่วนตัวของท่าน หากยอดแชร์ถึงขั้นที่กำหนดจะได้รับรางวัลตามขั้น

  • ขั้นที่ 1 ครบ 500 ยอด แชร์ ได้รับถุงแต๊ะเอียสุ่มทอง
  • ขั้นที่ 2 ครบ 1000 ยอด แชร์ ได้รับห่อของขวัญสงกรานต์
  • ขั้นที่ 3 ครบ 2000 ยอด แชร์ ได้รับกล่องเลือกชุดแฟชั่นหายาก

ขั้นตอนที่ 3 ชวนเพื่อนมาช่วยแชร์เพื่อให้ได้ถึงยอด หลังจบกิจกรรมจะได้รับรางวัลทุกคน

หมายเหตุ

  • กิจกรรมนี้สำหรับทุกคนทุกเซิร์ฟ ช่วยกันแชร์เพื่อให้ได้ยอดตามกำหนด
    หากยอดแชรืถึงทีมงานจะส่งของขวัญจะส่งให้ผู้เล่นตอนล็อคอินเข้าเกมหลังจบกิจกรรม
  • หากยอดแชร์ถึงยอดสูงสุดจะได้รับรางวัลทั้งหมดของทุกขั้น