ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งาน

News |

1. บทนำ

1.1 OMG2 SUPER SAMKOK เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของเกมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกจำหน่ายในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว
1.2 OMG2 SUPER SAMKOK เป็นเกมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ สำหรับผู้เล่นอายุตั้งแต่ 12 ปี (สิบสองปี) ขึ้นไป (12+) ตามกฎหมายของประเทศไทย หากในกรณี ผู้เล่นอายุน้อยกว่า 12 ปี
(สิบสองปี) คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้
1.3 ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ รวมถึงข้อกำหนด(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุ) ในเงื่อนไขสำหรับการยกเว้น หรือข้อจำกัดในความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่าย ข้อจำกัดสำหรับสิทธิของคุณและข้อกำหนดเฉพาะอื่น ๆ

1.4 ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับในข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ คุณกรุณาอย่าพึ่งใช้เกม OMG2 SUPER SAMKOK และปิดหรือลบผลิตภัณฑ์ออกจากอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบุรณ์แบบโดยทันท่วงที

1.5 การที่คุณมีส่วนร่วม การใช้เกม OMG2 SUPER SAMKOK ถือว่าคุณยอมรับสำหรับบรรดาข้อตกลงหรือเงื่อนไขในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งาน มีการอ้างอิง พร้อมกับฉบับแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามช่วงเวลา

2. คำนิยาม

สำหรับขอบเขตของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ คำและวลีจะมีความหมายตามคำนิยามดังต่อไปนี้ ยกเว้นกรณีบริบทที่จำเป็นต้องเข้าใจเป็นอย่างอื่น
2.1 "เกม" หรือ "ผลิตภัณฑ์" หมายถึง เกมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ OMG
2 SUPER SAMKOK
2.2 "หน้าหลักของเกม": หมายถึง
http://omg2.asia

2.3 "กฎกติกาการเล่นเกม" หมายถึง ข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้กำหนดในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่ข้อตกลงฯ นี้ได้อ้างอิงถึง พร้อมกับข้อกำหนดในการแก้ไขเพิ่มเติมตามช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์เปิดตัว
2.4 “ข้อมูล หมายถึง เนื้อห้า / ข้อมูลที่ได้สร้างขึ้น / เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าร่วม ใช้เกม ที่ได้มีการบันทึกไว้โดยระบบเซิร์ฟเวอร์เกม
2.5 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่ระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม ได้มีการบันทึกไว้ในข้อที่ 4 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

3. บัญชีและการเข้าสู่ระบบ

เพื่อรับรองด้านสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องทางกฎหมายของคุณ ทางผู้จัดจำหน่าย ขอแนะนำให้คุณควรลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่เชื่อมโยงอื่น ๆ ของตัวคุณเอง ซึ่งทางผู้จัดจำหน่าย จะไม่สามารถรับและช่วยแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของคุณได้ ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อพิสูจน์ได้ว่า คุณเป็นเจ้าของบัญชีอย่างแท้จริง

4. รวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลลูกค้า

4.1 ยึดตามกฎหมายของประเทศไทยและเพื่อช่วยสนับสนุนผู้เล่นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ด้านบัญชีของคุณเป็นอย่างดีที่สุด เมื่อคุณสร้างบัญชีเพื่อจะใช้ผลิตภัณฑ์ คุณต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ดังนี้:
(a) ชื่อนามสกุล;
(b) วันเดือนปีเกิด
(c) ที่อยู่จดทะเบียนถาวร
(d) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง รวมทั้งวันออกและสถานที่จัดออก
(e) หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลล์ (หากมี)
4.2 ในกรณีที่คุณไม่อนุญาตให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการดังที่กล่าวมาข้างบน ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ (i) ปฏิเสธที่จะให้บริการต่อคุณ (ii) หยุดการให้บริการเกมต่อคุณ หรือมีข้อจำกัดหรือห้ามคุณใช้คุณสมบัติบางอย่างหรือคุณสมบัติทั้งหมดของบัญชี ลบบัญชีและข้อมูลในเกม ลบบรรดาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บล็อคบัญชีเกม; และ/หรือ / (iii) ปฏิเสธที่จะรับหรือแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับเกมและ / บัญชีของคุณในเกม

4.3 ผู้จัดจำหน่าย จะประยุกต์ใช้มาตรการที่จำเป็นต่างๆ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่จำเป็น ตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือการต้องการจากหน่วยงานราชการ หรือศาลที่มีอำนาจ ทางผู้จัดจำหน่าย จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สำนักงานดังกล่าว

4.4 การตั้งชื่อบัญชี ชื่อตัวละครของคุณในเกม จะต้องเป็นไปตามกฎการตั้งชื่อ ซึ่งนายท่านผู้ใดที่กระทำผิดจะถูกลบตัวละครบัญชีหรือยุบกิลด์ แม้กระทั่งในกรณีที่รุนแรงมากขึ้น อาจลบบัญชีของผู้กระทำผิด และจะปฏิเสธทุกการร้องเรียน หรือขอชดเชยสำหรับกรณีนี้

  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือทำให้คนอื่นนึกถึงชื่อของผู้สูงส่ง ผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่ในทุกระดับ หรือวีรบุรุษในประวัติศาสตร์
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือเรื่องที่แสดงถึงการต่อต้าน ประณามศาสนา ลามกอนาจาร การโฆษณาหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาดูหมิ่น ก่อกวนผู้อื่น ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็ตาม
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดความสับสน ทำลายหรือทำให้เสียชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่อาจทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือมีการเชื่องโยงชื่อนั้นๆ (หมายความว่าชื่อของตัวละครหรือชื่อกิลด์) ต่อชื่อของสมาชิกในบริษัทผู้จัดจำหน่าย หรือชื่อของบริษัทผู้จัดจำหน่ายเอง
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่บ่งบอกหรืออ้างถึงส่วนลับต่างๆของร่างกาย
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาขัดแย้งต่อประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

4.5 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือฝ่ายที่สามที่เป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย สามารถยึดตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ เพื่อส่งให้คุณข้อความทางโฆษณา ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของเกม ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ การส่งข้อความ โทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ หรือวิธีการอื่นใดๆ ที่คุณอาจได้รับข้อมูล ซึ่งในกรณีนี้ ฝ่ายที่สามที่เป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) มีหน้าที่ต้องรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่นเดียวกับข้อมูลทางผู้จัดจำหน่าย

4.6 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่เสียหาย ถูกแทรกแซงบัญชีนอกเหนือจากความคาดหวัง คุณจะไม่เปิดเผย (เช่นกรณีโดนแฮ็ก)โดยว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี รหัสผ่านของคุณในเกมให้แก่ฝ่ายที่สามใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งเพื่อนสนิทของคุณด้วย; รวมทั้งควรประยุกต์ใช้มาตราฐานที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีของคุณ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากคุณพบเห็นหรือสงสัยว่าบัญชีของตนเองถูกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยผิดปกติ คุณสามารถ (i) เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้ทันที และ/หรือ (ii) แจ้งให้ทางผู้จัดจำหน่าย และดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นต่างๆ ในการปิดบัญชีของคุณชั่วคราว เพื่อลดความเสียหายให้กับตัวคุณเอง ถูกต้องตามขั้นตอนการสนับสนุนการแก้ปัญหาร้องเรียนจากลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย

4.7 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า เพื่อส่งเสริมระดับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบริการ ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการด้านเทคนิคและ/หรือซอร์ฟแวร์โปรเกรม อย่างน้อยหนึ่งรายการ เข้าในเกมหรือร่วมกับเกม อย่างไรก็ตาม การใช้แอ็พพลิเคชั่นดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่เป็นการรับประกันว่าบัญชีของคุณจะไม่สูญหาย ถูกแฮ็ก และทางผู้จัดจำหน่ายได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้

4.8 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า เพื่อปรับปรุง ยกระดับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของระบบ ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บัญชีเกมภายในสิบสอง (06) เดือน (นับตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดของคุณ) ทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบ) ในการลบบัญชีของคุณในเกมและข้อมูลทั้งหมดของคุณ

4.9 เพื่อให้ทางผู้จัดจำหน่าย สามารถให้บริการคุณได้ดีที่สุด คุณจึงตกลงร่วมกัน อนุญาตไม่ให้ยกเลิกในระหว่างทาง ว่าทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และ/หรือซอร์ฟแวร์ต่างๆบน/อุปกรณ์ของคุณ ผ่านการใช้เกม รวมทั้งการส่งซอฟต์แวร์โปรเกรมต่างๆ ไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ทางผู้จัดจำหน่าย จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายความปลอดภัยของ ผู้จัดจำหน่าย

5. การบริการเกม

5.1   เมื่อคุณยอมรับและปฏิบัติตามกฏการเล่นเกมและข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายจะให้สิทธิ์การไม่เป็นเจ้าของในการใช้บริการและคุณสมบัติต่างๆ ของเกม เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ซึ่งไม่สามารถยืนโอนและค้าขายได้

5.2  นอกเหนือจากการใช้เกมดังที่กล่าวมาในข้อที่ 5.1 แล้วนั้น ผู้จัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในทรัพสินทางปัญญาทั้งหมดสำหรับเครื่องหมายการค้า รหัสผลิตภัณฑ์ รูปภาพ คุณลักษระ เพลงประกอบ ฯลฯ ในเกม พร้อมกับสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม และคุณจะไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.1 บทที่ 5 โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้จัดจำหน่าย

5.3 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า

(a) ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้บริการได้ดีที่สุด ทางผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จะมีสิทธิ์ในการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง นำออกฟังก์ชั่น อินเตอร์เฟซ คุณสมบัติของเกมจำนวนหนึ่งหรือบางประการ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณผู้เล่นรับทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณใช้เกมต่อไป ถือว่าคุณยอมรับกับบรรดาการเปลี่ยนแปลงของเกม หากคุณไม่เห็นด้วย คุณจะต้องหยุดใช้เกมทันที ไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบเกมอีกครั้ง และลบเกมออกจากอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ ทางผู้จัดจำหน่าย จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับบัญชีและข้อมูลของคุณในเกม

(b) เพื่อความรวดเร็วและการประสบการณ์ของคุณในเกม ทางผู้จัดจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลเก่าที่จัดเก็บบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์เกมส์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือตามเวลาที่เห็นสมควร

(c) ทางผู้จัดจำหน่าย จะประยุกต์ใช้มาตรการทางเทคนิคที่จำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณได้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุด เวลาใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์อันไม่คาดคิด เกมอาจจะ (i) ถูกระงับยับยั้งไว้ (ii) มีข้อบกพร่อง (bug) (iii) สูญเสียหรือทำซ้ำข้อมูล คุณสมบัติบางอย่างของเกม หรือบัญชีของคุณซึ่งในกรณีนี้ทางผู้จัดจำหน่าย จะประยุกต์ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมด (ตามความสามารถเท่าที่จะทำได้)ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาและคุณยินยอมที่จะละเว้นการชดใช้ให้กับทางผู้จัดจำหน่าย สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

(d) บรรดาข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชั่น สูตร มาตราการทางเทคนิคของเกมล้วนเป็นความลับ ดังนั้น ทางผู้จัดจำหน่าย จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลใดๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ให้แก่คุณรับทราบ ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็ตาม

(e) เพื่อที่จะให้การบริการเกมที่ดีที่สุดและดำเนินการปรับปรุงงานอย่างไม่หยุดยั้ง ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุง อัพเกรด หรือเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการตั้งค่าตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ฟังก์ชั่นของหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือน แต้มสะสมในเกมที่คุณมีอยู่หรือกำลังใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือต้องการความยินยอมของคุณ และคุณจะไม่ตรวจสอบความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นของทางผู้จัดจำหน่าย

(f) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือน แต้มสะสมในเกม และตามกฏหมายที่กำหนดไว้ เกมที่จะบริการให้คุณด้วยวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง พร้อมกับประสบการณ์ (เพื่อความบันเทิงเช่นกัน) ของคุณผู้เล่นในเกม; ดังนั้นในกรณีที่เกมจะถูกระงับหรือยุติการให้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางผู้จัดจำหน่าย ไม่มีหน้าที่ผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ในการชดเชย คืนเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือวัตถุสมบัติใดๆ ก็ตาม ให้แก่คุณผู้เล่น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกมถูกระงับหรือยุติการให้บริการอย่างถาวร ทางผู้จัดจำหน่าย จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้คุณผู้เล่นได้รับทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีแผนในการปกป้องสิทธิของคุณผู้เล่น ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(g) การโปรโมตและกิจกรรมต่างๆ ในเกมจะได้ประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางหน้าหลักของเกม และ/หรือประกาศโดยระบบในเกมเท่านั้น ดังนั้น สำหรับข้อมูลโฆษณา โปรโมชั่นการส่งเสริมการขาย การชักชวนที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่ถูกต้อง เป็นทางการ อาจเป็นการหลอกลวง ยึดใช้บัญชีของคุณ และทางผู้จัดจำหน่าย จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับคุณผู้เล่นในกรณีนี้

(h) ทาง ผู้จัดจำหน่าย แค่ยอมรับการชำระเงินผ่านทางช่องทางการชำระเงินของ ผู้จัดจำหน่าย หรือช่องทางการชำระเงินที่คู่ค้าของ ผู้จัดจำหน่าย ดำเนินการ ซึ่งได้รับการเสนอแนะ ประกาศในเกม และ/หรือที่หน้าหลักของเกม; ในกรณีที่คุณผู้เล่นใช้ช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ทาง ผู้จัดจำหน่าย จะไม่ส่วนรับผิดชอบใดๆต่อคุณ อย่างไรก็ตาม สำหรับทุกกรณีที่คุณผู้เล่นได้ทำการชำระเงินสำเร็จ ทาง ผู้จัดจำหน่าย ได้มีการบันทึกหมายเลขหน่วยแลกเปลี่ยนที่ตรงกันไว้ผ่านบัญชีของคุณในเกม แต่หลังจากนั้น ผู้ให้บริการๆชำระเงิน หน่วยงานกลางต้องการคืนเงิน (เนื่องจากมีการเรียกร้องจากเจ้าของบัญชี) ทาง ผู้จัดจำหน่าย จึงจะต้องดำเนินการคืนเงินตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจะหักจากบัญชีของคุณตามจำนวนที่สอดคล้องกัน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ที่คุณได้รับจากการชำระเงินครั้งล่าสุด ในกรณีที่การหักเงินครั้งนั้นยังไม่ครบ (เนื่องจากคุณใช้ไปแล้ว) ทาง ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิที่จะดำเนินการหักเงินในครั้งถัดๆ ไปและ/หรือยึดคืนไอเทมเสมือนจริงที่คุณผู้เล่นใช้ในการแปลงหน่วยกิจเพื่อรับของ นอกจากนี้ สำหรับบางกรณี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิด คุณผู้เล่นอาจถูกล็อกบัญชีอย่างถาวร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนี้

(i) ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิที่จะยึดคืนหรือลบไอเท็มเสมือนในเกม ในกรณีที่ไอเท็มเสมือนมาจากแหล่งที่ไม่เป็นทางการหรือมีกำเนิดมาเอง

6. พฤติกรรมการละเมิดและการจัดการ

6.1 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎของเกม คุณผู้เล่นจะต้องไม่มีพฤติกรรมใดๆ ดังต่อไปนี้:

(a) ใช้ผลประโยชน์จากการเล่นเกมเพื่อ

(i) ต่อต้านราชอาณาจักรไทยเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ความเงียบสงบและความปลอดภัยทางสังคม ก่อวินาศกรรมต่อความสามัคคีแห่งชาติ โฆษณาชวนเชื่อการก่อสงคราม ก่อการร้าย ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ความขัดแย้งระหว่างชนชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา

(ii) โฆษณาชวนเชื่อ ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ลามกอนาจาร ความชั่วช้า การก่ออาชญากรรม ความชั่วร้ายทางสังคม ความเชื่อโชคลางการก่อวินาศกรรมต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประเทศชาติ

(iii) เปิดเผยข้อมูลความลับทางรัฐการ ความลับทางกองทัพ ความมั่นคงของประเทศชาติ เศรษฐกิจ และความลับอื่นๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(iv) ให้ข้อมูลสำแดงความเท็จ ใส่ร้าย ทำลายชื่อเสียงขององค์กรเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคล

(v) โฆษณา เผยแพร่ชวนเชื่อ ซื้อขายสินค้าและการบริการในเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าและการบริการที่ต้องห้าม รวมทั้งส่งเสริมผลงานด้านสื่อสารมวลชน วรรณกรรม ศิลปะ และสิ่งพิมพ์ที่ต้องห้าม

(vi) ปลอมแปลงองค์กรและบุคคลเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เท็จจริง ไม่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายขององค์กรและบุคคล

(b) มีพฤติกรรมละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จัดจำหน่ายและผู้พัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

(i) ลบข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์

(ii) แก้ไข ย้อนกลับโค้ด ปรับเปลี่ยนรหัสผลิตภัณฑ์ หรือใช้วิธีการอื่นเพื่อค้นหารหัสต้นฉบับของผลิตภัณฑ์

(iii) สแกน ตรวจสอบหรือทดสอบเพื่อตรวจจับหรือค้นหาข้อบกพร่อง (bug) หรือจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ด้วยวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

(iv) ดำเนินการคัดลอก แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นหรือประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลที่สร้างขึ้นและเก็บบันทึกไว้ ณ ช่วงเวลาใดๆ ในระหว่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลเชิงโต้ตอบของเซิร์ฟเวอร์ (server)และไคลเอ็นต์ (client) ในระหว่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลระบบที่จำเป็นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่มีข้อจำกัดด้านปลั๊กอิน auto หรือระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือของฝ่ายที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้จัดจำหน่าย;

(v) การใช้ ให้ยืม ให้เช่า คัดลอก แก้ไข เชื่อมโยง โอนเปลี่ยน ปรับใหม่ ตีพิมพ์หรือสร้างเว็บไซต์ ไมโครไซต์ต่างๆ สำหรับเนื้อหาที่มีการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของ ผู้จัดจำหน่าย หรือสามารถใช้ จัดจำหน่ายหรือเปิดตัวเป็นเพียงรายเดียว;

(vi) สร้างเว็บไซต์ ไมโครไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกับผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แบบ

(c) เกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้เกม:

(i) ใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของผู้เล่นอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(ii) ดำเนินการซื้อขาย แลกเปลี่ยนหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือน แต้มสะสมในเกม หรือบัญชีการเล่นเกมระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ในรูปแบบเงินสดหรือวัตถุสมบัติ

(iii) ทำลายความเป็นธรรมของเกมโดยการ (i) ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ข้อบกพร่องในเกม ข้อบกพร่องในสคริปต์ การออกแบบเกม เพื่อวัตถุประสงค์ฉ้อโกง หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฏการเล่นเกม; (ii) ใช้ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ที่สามเพื่อ / หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ของเกม และ/แทรกแซงเข้าในเกม และ (iii) การกระทำใดๆ ที่มุ่งสู่การรับผลประโยชน์อย่างมากที่สุด เหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นๆ อย่างผิดกฏการเล่นเกม

(iv) การเก็งกำไร แสวงหาผลประโยชน์จากหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือนในเกม และ/หรือการใช้หน่วยเสมือน ไอเทอมเสมือนที่ได้สร้างขึ้นอย่างผิดกฏการเล่นเกม

(v) ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อที่จะโกง ไม่ปฏิบัติตามกฏการเล่นเกม เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย

(vi) สนทนาแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือชาติพันธุ์ในเกม

(vii) พูดจาหยาบคาย หรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดดูถูก ว่ามิให้เกียรติต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ / หรือศักดิ์ศรีขององค์หรือบุคคลใด ไม่ว่าจะอยู่ในเกมหรือนอกเกม

(viii) มีพฤติกรรมชักชวน ดึงดูด ให้คำมั่นสัญญากับผู้เล่นคนอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อกล หลอกลวง

(ix) แอบอ้างปลอมตัวหรือตั้งใจทำให้เข้าใจผิดว่าคุณเป็นผู้เล่นคนอื่น และ/หรือคนอื่นๆที่ไม่ใช่คุณในเกม

(x) แอบอ้างปลอมตัวหรือตั้งใจทำให้เข้าใจผิดว่าคุณเป็นพนักงานประจำ คนงาน หรือพนักงานชั่วคราวของทางผู้จัดจำหน่าย

(xi) มีพฤติกรรม คำวาจา ท่าทาง หรือความประพฤติที่ก่อให้เกิดการเสียหายต่อชื่อเสียงหรือตราสินค้าของเกม และ/หรือผู้จัดจำหน่าย

(xii) มีพฤติกรรมก่อกวน ทำลายความเงียบสงบ ณ สำนักงานใหญ่ หรือทุกสาขา สำนักงานตัวแทน หรือที่ตั้งทางธุรกิจของ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ หน่วยงานพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย

(xiii) มีถ้อยคำวาจาท่าทางหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อร่างกายความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงเกียรติยศ ศักดิ์ศรีหรือข่มขี่ เป็นอันตรายต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานชั่วคราว (ผู้ทำงานร่วมกันหรือพนักงานประจำก็ตาม) ของผู้จัดจำหน่าย

(xiv) มีพฤติกรรมอื่น ๆ (i)ที่เป็นการละเมิดทางกฎหมาย (ii) ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของประชาชนชาวไทย(iii) ขัดแย้งต่อหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของชุมชนผู้เล่นเกมออนไลน์ หรืออุตสาหกรรมความบันเทิงออนไลน์

6.2 สำหรับการละเมิดด้านกฎการเล่นเกม ทางผู้จัดจำหน่าย จะสงวนสิทธิ์จัดการการละเมิดด้วยตัวเอง และ/หรือผ่านระบบฟังก์ชั่นของเกมซึ่งการละเมิดจะได้รับการจัดการตามรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้

(a) คำแจ้ง มีผลบังคับใช้กับการละเมิดครั้งแรก และไม่ส่งผลกระทบอย่างแรงต่อเกม และ/หรือผู้เล่นอื่นๆ

(b) คำเตือน มีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับคำเตือนแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข และ/หรือละเมิดซ้ำ หรือมีการละเมิดข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6ของข้อกำหนดในการใช้งานนี้

(c) หักและ/หรือลบหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือนในเกม: มีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการเตือน โดยปราศจากการแก้ไขและ/หรือมีการละเมิดซ้ำและ/หรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (iii), (iv), (v) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

(d) ล็อคบัญชีในระยะเวลากำหนด (เวลารายละเอียดจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความรุนแรงของการละเมิด): มีผลบังคับใช้กับการกระทำมีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการเตือน และ/หรือมีการดำเนินการจัดการ ณ มาตรา (c), ส่วน 6.2 แต่ยังไม่ได้แก้ไข และ/หรือมีการละเมิดซ้ำ หรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (xii), (xiii) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

(e) ล็อคบัญชีอย่างถาวร: มีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการจัดการตามมาตรา (d), ส่วน 6.2 ของบทความนี้ โดยไม่ดำเนินการแก้ไข และ/หรือมีการละเมิดซ้ำ หรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรา (a), (b) และข้อที่ (i), (ii), (xiv) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้

(f)โอนย้ายข้อมูลเอกสารไปยังหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ เพื่อดำเนินการจัดการการละเมิด หรือดำเนินคดีอาญา: มีผลบังคับใช้กับการกระทำละเมิดทางอาญาทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดอย่างเป็นรูปธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับบางกรณีพิเศษ ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการบำบัดเพิ่มเติมหรือใช้มาตรการต่างๆ พร้อมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องปรามและ/หรือรับรองสภาพแวดล้อมแห่งการเล่นเกมเป็นอย่างดี มียุติธรรม

6.3 ในกรณีที่ทาง ผู้จัดจำหน่าย ตรวจพบและ / หรือได้รับการร้องเรียน ฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎการเล่นเกมของคุณ และ / หรือบัญชีเกมของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความรุนแรงของการละเมิด ทาง ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์จัดการการละเมิดตามกฎการเล่นเกมอย่างสมบูรณ์แบบ; รวมทั้ง ทาง ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบ) ในการประกาศชื่อบัญชีของคุณ พร้อมด้วยรูปแบบการจัดการ บนหน้าหลักของเกม รวมทั้งแจ้งให้ผู้เล่นรายอื่นในเกมรับทราบ และ/หรือช่องทางข้อมูลอื่นๆ ที่ทาง ผู้จัดจำหน่าย สามารถเข้าถึงเพื่อที่จะสื่อให้ผู้เล่นอื่นๆ ของเกมรับทราบด้วยกัน

7. การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ฟ้องร้องที่เกี่ยวกับเกม

7.1 การร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือรายงานที่เกี่ยวกับเกมทุกประการ จะได้รับและตอบกลับโดยผู้จัดจำหน่าย ผ่านช่องทางการบริการลูกค้าออนไลน์ (online) เท่านั้นและตามขั้นตอนการดูแลและตอบรับลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย ณ เวลาที่ได้รับการร้องเรียน

7.2 เพื่อดำเนินการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือรายงานเกี่ยวกับเกมทุกประการ บัญชีของคุณจะต้องเป็นบัญชีที่ได้รับการยืนยันข้อมูลประจำตัวอย่างครบถ้วนตามกำหนด เพื่อให้ทางผู้จัดจำหน่าย มีข้อมูลที่จะรับและติดต่อกับคุณ ในกรณีที่บัญชีของคุณยังไม่ได้รับยืนยันข้อมูลประจำตัวอย่างสมบูรณ์ หรือทางผู้จัดจำหน่าย มีพื้นฐานควรเชื่อได้ว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้อง ทางผู้จัดจำหน่าย จึงมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะจัดการคำร้องเรียน ฟ้องร้องของคุณ จนกระทั่งคุณให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

7.3 คุณยอมรับว่าการตอบสนองของผู้จัดจำหน่าย ต่อข้อร้องเรียน ฟ้องร้องของคุณผ่านช่องทางการบริการลูกค้าออนไลน์ เป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายและเป็นทางการของผู้จัดจำหน่าย

8. เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

8.1 บรรดาเกมและเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู้จัดจำหน่าย และ Game Developer ของเกม ดังนั้นเมื่อ ผู้จัดจำหน่าย มอบให้คุณมีสิทธิ์เข้าใช้เกมตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 5.1 คุณจะเข้าใจว่า คุณสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจติดตั้งเกม สู่อุปกรณ์ของตนเอง ดำเนินการติดตั้งและใช้งานได้ โดยไม่มีการกระทำใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสภาพของผลิตภัณฑ์

8.2 บรรดาข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เกมเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจำหน่าย เพียงรายเดียว; ดังนั้น ผู้จัดจำหน่ายจึงมีสิทธิ์ที่จะเก็บบัททึก นำไปใช้และจัดการกับข้อมูลเหล่านี้อย่างสมบูรณ์แบบ

9. การปฏิบัติตามกฎหมาย

9.1 คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะ (i) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเกมในทุกประการ (ii) ปฏิบัติตามตามข้อกำหนดของกฎหมาย ณ สถานที่ๆคุณเข้าถึงการใช้เกม หรือกฎหมายของประเทศที่คุณมีสัญชาติ ในทุกประการ และ (iii) รับผิดชอบด้วยตนเองสำหรับผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ณ สถานที่ที่คุณเข้าถึงใช้เกมและ ผู้จัดจำหน่ายจะไม่มีหน้าทีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องใดๆ

9.2 ในกรณีที่ ผู้จัดจำหน่าย ได้รับการร้องเรียน การแจ้ง หรือข้อต้องการใดๆ เกี่ยวกับการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย มีพื้นฐานอันสมควรเพื่อที่จะคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล ตามข้อมูลต่าๆ ที่ผู้จัดจำหน่ายได้รวบรวมมา ผู้จัดจำหน่ายจึงมีสิทธิ์ที่จะ (i) เลิกไม่ให้บริการเกมต่อคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือมีการรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณและ / หรือ (ii) ปิดกั้นการเข้าใช้เกมทุกบัญชี จากประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เกม

10. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ได้มีการประยุกต์ใช้และดำเนินการอธิบายตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับทุกประการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้

11. การแก้ไขข้อตกลงและผลบังคับใช้

11.1 ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันเวลาที่มีการทดแทนหรือยกเลิกด้วยลายลักษณ์อักษร และใช้ทดแทนบรรดาข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลใช้ก่อนหน้านี้ ที่เกี่ยวข้องกับเกม ในทุกประการ

11.2 คุณยอมรับว่า ผู้จัดจำหน่าย สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ โดยไม่ต้องการการยอมรับจากคุณ ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข เพิ่มเติมใดๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะยุติการใช้เกม ก่อนที่การแก้ไข เพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับใช้ หากกรณีที่คุณยังคงใช้เกมอยู่ จะถือว่าคุณเห็นด้วย ยอมรับกับการแก้ไข เพิ่มเติมนั้น ในทุกประการ

11.3 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ กับกฎระเบียบในการใช้บัญชีเชื่อมต่อต่างๆ ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ จึงจะมีผลบังคับใช้เป็นอันแรก

11.4 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ กับประกาศอย่างเป็นทางการของผู้จัดจำหน่าย เนื้อหาในการประกาศอย่างเป็นทางการของผู้จัดจำหน่ายนั้นจึงจะมีผลบังคับใช้เป็นอันแรก

12. เงื่อนไขคงเหลือ

12.1 หนึ่งหรือบางข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฯ นี้ หากได้รับคำตัดสินจากศาลว่าไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะส่งผลกระทบใดต่อผลบังคับของข้อตกลงอื่นๆ คงเหลืออยู่ และข้อตกลงอื่นๆ คงเหลืออยู่นั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ระหว่างท่านผู้เล่นกับผู้จัดจำหน่าย

12.2 การไม่ปฎิบัติหรือปฎิบัติอย่างล่าช้าของผู้จัดจำหน่าย สำหรับสิทธิหรือมาตรการการแก้ไขใดๆ ตามข้อกำหนดในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ หรือกฎการเล่นเกม จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือมาตรการการแก้ไขใดๆ ในข้อตกลงว่าด้วยการฉบับนี้ อีกทั้ง การใช้สิทธิส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือสิทธิส่วนบุคคลทั้งหมด ก็จะไม่ยกเว้นการใช้สิทธิ์ อำนาจ หรือมาตรการการแก้ไขใดๆ ในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้


TERM OF USING GAME
[OMG 2 Super Samkok]1. Introduction
1.1 OMG 2 Super Samkok (or “Product”) means the official name of Thailand Version of this Online game Unhand The Threekingdoms 2 by Babeltime is provided and published exclusively in Thailand by VNG Corporation (“VNG”).
1.2 OMG 2 Super Samkok means the online game for people of 18 (eighteen) years old or older (18+); According to Thailand Law, if you are under 18 (eighteen), you are not allowed to use this Product.
1.3 Before using this Product, You are required to read, understand and agree with this Terms of Use (including age requirements), especially the exemption clauses or limited responsibilities of VNG, terms limiting Your rights as well as other specific terms.
1.4 In case you do not agree with any terms, provisions in this Terms of Use, please do not use OMG 2 Super Samkok and immediately close, uninstall completely this Product out of your device.
1.5 Whennever you take part in, use OMG 2 Super Samkok, means that You completely agree with all the terms, provisions of this Terms of Use as well as other terms, with all of the amendments from time to time.
2. Definitions
In this Terms of Use, bold words, phrases are defined hereinafter except the context may otherwise require:
2.1 “Game” or “Product”: means the online game OMG 2 Super Samkok
2.2 “The Game’s Homepage”: means the Website at https://omg2samkok.com/
2.3 “Game Rules”: means terms, provisions in this Terms of Use and/ or other announcements, news in Game informed by VNG in Game and/or on the Game’s Homepage.
2.4 “Data”: means all the content/ information that is created/ incurred in the progress when You take part in, use Product and being recorded by the Server of Product.
2.5 “Personal Information”: means the information that identify an individual as provided in Section 4 of this Term of Use.
3. Account and Login
To play this Game, You shall need to have an account to login. The Game allows YOU to use associated account – kind of account of third party service provider and accepted by VNG to log into the Game (“Associated Account”).
3.1 Registration and use of the Associated Account to login the Game must strictly comply with the terms and condition of the service provider where you registered the Associated Account, YOU also undertake to be fully responsible for using the Associated Account to login into the Game.
3.2 To protect Your legal rights and benefits, VNG advises that You should login by your Associated Account accepted by us. VNG shall not receive and support your complaints wherever You do not comply with login account regulation set forth in this Terms of Use.
4. Collecting and Protecting Customer Information
4.1 Pursuant to Vietnamese Law and to support You matters related to Your account in Game, when You firstly login to the Game, You need to provide all necessary information as below:
(a) Full name;
(b) Date of birth;
(c) Address of permanent residence;
(d) Identity or passport number, date of issue and place of issue;
(e) Phone number, email address (if any).
4.2 In case of failure to provide or provide inaccurate or incomplete the above information, VNG reserves the right to (i) refuse to provide services to You; (ii) cease to provide Game services to You, or restrict or prohibit the use of some or all features of the account, delete accounts and in-Game Data, delete any related information, lock account; and/or (iii) refuse to receive, resolve Your claims regarding the Game and/or Your account in the Game.
4.3 VNG will take necessary measures to keep your Personal Information and Data Confidential; However, in some necessary cases, as required by law or at the request of a competent state agency or court, VNG will provide Your Personal Information to the Authorities aforementioned.
4.4 You understand and agree that VNG and/or the third party cooperating with VNG may rely on the information provided by You to send advertisement and information about the Game activities via forms such as messages, telephone, electronic message (email) ... or any other form that you can receive; in this case, the third party cooperating with VNG (if any) is also obligated to keep Your Personal Information as confidential as VNG.
4.5 You understand and agree that, in order to avoid unwanted loss, interference in an account (such as being hacked), You will not disclose (whether accidentally or intentionally) information about Your account, password in the Game to any third party, including Your relatives; at the same time, take reasonable measures to secure Your account. In any case, if you notice or suspect that your account is logged against Your will, You may (i) immediately change your password and/or (ii) notify VNG and carry out the necessary procedures to temporarily lock your account to minimize loss to You in accordance with VNG's process customer complaint support.
4.6 You understand and agree that, in order to enhance the security and safety of the service, VNG reserves the right to apply one or several technical measures and/or softwares, applications to or inside the Game; However, the application of the above measures is not a guarantee that Your account will not be lost, hacked and VNG is completely exempted from such cases.
4.7 You understand and agree that, in order to improve the efficiency of system resource usage, in case you do not log in, use the Game account within six (6) months from the last login, VNG reserves the right (but has no obligation) to delete to Your Account in the Game associated with all Your Data.
4.8 In order for VNG to serve You best, You hereby agree, irrevocably permitting that VNG reserves the right through the Game to collect information about the device and/or applications on Your device, including the delivery of software, applications to Your device to collect some technical information contained in Your device. VNG shall keep all information confidential in accordance with VNG's Privacy Policy.
5. Game Services
5.1 Once You have agreed and complied with the relevant laws and Game Rules, VNG grants You a non-exclusive right to use the Game's services and features for personal use, non transferable and uncommercialized.
5.2 In addition to use Game granted to You as Article 5.1, VNG retains all intellectual property rights to trademarks, Product source code, images, features, music, ... in Game together with other rights with respect to the Game and You shall not take any action other than those mentioned in Clause 5.1, Article 5 without VNG's prior written consent.
5.3 You understand and agree that:
(a) During the operation and provide the Gamet, in order to serve customers best, VNG reserves the right to update, add, change, delete, remove one or several features, interfaces and functions of Game without prior notice to You. If You continue to use the Game, you are deemed to have agreed to all such changes of the Game; If You do not agree, You need to immediately stop using the Game, do not log back into Game and completely remove Game from Your device, in which case VNG shall have no liability to Your account and Data in Game.
(b) To ensure the speed, Your experience in Game, VNG reserves the right to periodically or at any time reasonably carry out the deletion of old Data stored on Game server.
(c) VNG will apply the necessary technical measures to assist You in obtaining the best experience when using the Products; However, in certain unintended circumstances, the Game may (i) be interrupted, (ii) faulty (bug), (iii) lose or duplicate some information and features. of Game and/or Your account, in this case, VNG will take all necessary measures (to the extent permissible) within a reasonable time to remedy and You agree to waive VNG from all liabilities related responsibilities.
(d) All technical information, features, formulas, and technical solutions of the Game are confidential; Therefore, VNG has no obligation to provide You any of the above information in any form.
(e) In order to provide Game services to You at its best and continuously improve, VNG reserves the right to adjust, update or optimize such as setting relevant values and/or features of virtual units, virtual items, reward points in the Game that You have or are using without your prior notice or consent and You will not inquire any liability of VNG.
(f) Game provided to You for entertainment purposes only with Your experiences in the Game; comply with the relevant laws, all virtual items, virtual units, bonus points and Points in the Game are not property, are not redeemable for cash, payment cards, coupons or items of value traded outside of the Game; therefore, if Your account is deleted and/or the Game is completely suspended or discontinued (for any reason), all virtual units, virtual items, rewards, Points abovementioned will no longer be valid and will be deleted after completing the procedures as prescribed by law (if any) and VNG has no obligation to refund, compensate any cash or artifacts for You; However, VNG will endeavor to notify You within a reasonable time and with a plan to ensure Your rights in accordance with the law.
(g) In-game promotions, events will only be officially announced on the Game’s HomePage and/or system-based within the Game; Therefore, any advertisement, promotion, offer that do not originate from the aforementioned sources is possible to deceive and arrogate your account, in which VNG does not have any responsibility to support Your account.
(h) VNG will only accept payments via VNG's payment channels or payment channels of VNG's business partners which is introduced, published in the Game and/or on the Game’s HomePage; In case You use other payment channels, VNG will not have any responsibility to Your payment. However, in any case after You had made a successful payment, VNG recorded the corresponding number of units converted into Your account in the Game, but then the payment service providers require refunds (due to request, claims from the cardholders), VNG is required to undertake this refund request in accordance with the relevant regulations and will deduct it and other benefits in the Game that You get from that payment; if such deduction is not sufficient, VNG reserves the right to deduct on subsequent times and/or withdraw virtual items that You use the converted unit to get. In addition, in certain cases, depending on the level of the violation, You may be permanently banned out of this account.
5.4 The naming of Your account and character in the Game should follow the naming guidelines below:
• No naming with any name related to or remind others of the names of government leaders at all levels, or historical heroes.
• No naming with any name related to reactionary events or content, religious antitrust, pornography, advertising or anti-Vietnamese customs and traditions.
• No naming with any offensive or disrespectful name to other users in anyway.
• No naming with any name to disrupt or discredit the OMG 2 Super Samkok nor of VNG.
• No naming with any name that may cause others to misunderstand or associate that name (that is, the character or clan that owns the name) is related to members of VNG or VNG itself.
• No naming with any name or imply to the private parts of the human body.

6. Behavioral Violation and Remedies
6.1 Apart from compliance with Game Rules, You shall not conduct any behaviors hereinafter:
(a) Taking advantage of using Game to:
(i) Oppose The Socialist Republic of Vietnam; cause harm to national security, social order; undermine the great national unity block; propagandize war, terrorism; cause feud, conflict among nations, ethnic groups, religions;
(ii) Propagandize, promote violation, lust, depravity, crime, social evils, superstition, sabotage the national fine traditions and customs;
(iii) Disclose state, military, security, economic, foreign and other secrets prescribed by Law;
(iv) Give misrepresentation, slander and insult the reputation of organization, honor and dignity of individual;
(v) Advertise, propagandize, trade in Game, especially prohibited goods, services; propagate prohibited works, literature, art and publications
(vi) Forge organizations, individual and distribute false and untruthful information infringing legal rights and obligations of organizations and individual.
(b) Conducting behavioral violation to intellectual property rights of VNG and Developer with respect to Product hereinafter:
(i) Deleting information related to copyright, intellectual property rights in Product;
(ii) Modifying, reversing, editing Product’s code or using other means to detect the Product’s source code;
(iii) Scanning, checking, examining to explore or find mistakes (bug) or existing weaknesses of Product for nefarious purposes;
(iv) Copying, modifying, adding, removing, altering features or effective operation of Product with respect to data generated and stored at any periods during the operation of Product or data interacting of server (server) and client and essential data systems to operate Product, including but not limited to plug-in, auto or other relevant systems connecting with equipment of third party without the prior permission, agreement of VNG in writing;
(v) Using, renting, borrowing, copying, modifying, linking, shifting, editing, publishing or creating website, microsite,… with respect to intellectual property content owed or used exclusively, distributed, published by VNG;
(vi) Creating websites, microsite related to Product or being similar or completely similar to Product.
(c) Relating to the operation and use Game:
(i) Unauthorized use of another player’s account, password.
(ii) Purchasing, exchanging virtual units, items, rewarding points in Game or Game’s account among players by money or in any kind of cash .
(iii) Disrupting the fairness in Game by (I) taking advantage of – without unintentionally or intentionally – mistake(s) in Game, deficiencies in the script, design of Game in order to fraud or any conducts violating Game Rules; (ii) using softwares, apps and/or the third equipment to interfere into Game and/or server system of Game and/or (iii) any conducts in order to gain more significant advantage than other players that is opposite to Game Rules.
(iv) Speculating, profiting and/or using virtual units, items in Game that is opposite to Game Rules.
(v) In some way or using another ones to cheat, not comply Game Rule in order to gain illicit profit.
(vi) Discussing or expressing political, religious, ethnic opinions in Game.
(vii) Being profanity, swearing and/or any conducts, sayings violating to the honor, prestige, dignity of any organizations, individual, whether in Game or outside Game.
(viii) Conducting seducing, inducing, promising acts with other players to fraud.
(ix) Impersonating or intentionally making other people think wrongly that You are another player and/or person (other than You) in Game.
(x) Impersonating or intentionally making other people think You are staff, employee or collaborator of VNG.
(xi) Having any conducts, sayings, behaviors or attitudes damaging the prestige, brand of Game and/or VNG.
(xii) Conducting acts disturbing, disordering at the headquarter or any branches, representative offices, business locations that VNG and/or affiliated units with VNG.
(xiii) Having any sayings, behaviors or acts violating body, prestige, honor, dignity or threating to staffs, employees (regardless of whether they are temporary employees, collaborators or official staffs) of VNG.
(xiv) Other acts (i) violating law; (ii) are opposite to Vietnamese traditions and customs; (iii) are opposite to normal behavior rules of community of the online video game user and/or online entertainment industry.
6.2 For behaviors violating Game Rules, VNG is entitled to resolve that acts according to one or many methods by itself and/or systems, features of Game; according to levels:
(a) Reminder: Applying to the first time violation causing with little effect on Game and/or other players.
(b) Warning: Applying to violations that have been warned but have not been remedied and/or violated OR violating rules at subsections (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) point (c), clause 6.1 Article 6 of this Terms of Use.
(c) Deduction and/or deletion virtual units, items in game: Applying to behaviors that have been warned without remedying and/or violating AND/OR violating rules at subsections (iii), (iv), (v) point (c), clause 6.1 Article 6 of this Terms of Use.
(d) Locking account for a definite term (specific term depending on behaviors, severity of the violation): applying to behaviors that have been Warned AND/OR handled pursuant to point (c) article 6.2 this Article without remedying and/or violating OR violating rules at subsections (xii), (xiii) point (C) clause 6.1 Article 6 of this Terms of Use.
(e) Permanent account closure: Applying to behaviors that have been warned according to point (d) clause 6.2 this Article without remedying and/or violating OR violating rules at point (a), (b), subsection (i), (ii), (xiv) point (c), clause 6.1 Article 6 of this Terms of Use.
(f) Transferring the application to the authorized State body for handling of a violation or criminal prosecution: Applicable to all violations when criminal signs occur.
In spite of above terms, in some specific case, VNG has rights to apply additional remedies or apply all the remedies to deterrence and/ or keep the Game environment fair.
6.3 In case VNG detect and/or receive any complaints, report about your violation and/or account in the Game, according to your behavior and your violation level, VNG has full rights to implement pursuant to the Game Rule ; Meanwhile, VNG has rights (but does not have any obligations ) to announce your account name, measuring on the Homepage of the Game, announce in game for other players and/or others media that VNG can continue or communicate with other players of the Game.
7. Resolution of Complaints, Accusation related to the Game
7.1 Any complaint, accusation or reflection related to the Game will only be received and responded by VNG via Online Customer Care (i) in the Game or (ii) hotline number 1900561558 and follow the VNG Customer Care and Feedback Process at the time of receiving the complaint.
7.2 In order to make a complaint, accusation or reflection related to the Game, Your account needs to be an account that has been fully identified. In case Your account has not been fully identified or VNG has a reasonable basis to believe that the information provided by you is incorrect, VNG has the right to refuse to settle Your complaints until You provide complete and accurate information.
7.3 You agree that VNG's response to Your complaints through Online Customer Care is VNG's final and official decision in accordance with the provisions of the Law on E-Transactions 2005.
8. Intellectual Property Rights
8.1 All Games and related materials are the intellectual property of VNG and the Developer of the Game, so when VNG grants You permission to use the Game services as stated in Article 5.1, You understand that You only may download product installation packages to your device, install and use, without taking any action to change the status of the Product.
8.2 All Data generated during You use of the Game is solely owned by VNG; accordingly, VNG has full rights to store, use and process these Data.
9. Compliance
9.1 You understand and agree that You will (i) fully comply with the laws of Vietnam relating to the Game, (ii) fully comply with the laws where You access and use the Game or the laws of your home country and (iii) are solely responsible for any consequence of Your failure to comply with any regulation above and warrant VNG will not be liable for any liability.
9.2 In case VNG receive any complaint, notice or request relating to Your failure to meet the above requirements and/or VNG has a reasonable basis to believe based on information that VNG has, VNG has the right to (i) discontinue providing Game services to You without prior notice or liability to You and/or (ii) block all access from countries where it is prohibited using the Games.
10. Governing Law
These Terms of Use are applied and explained in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam on all issues, aspects related to the Terms of Use.
11. Amendment of Terms of Use and Validity
11.1 These Terms of Use are effective from the date of 15 month 01 year 2019 until there is a written replacement or cancellation and replacement for all previous Terms of Use related to Game.
11.2 You agree that VNG has the right to amend, supplement part or all of the provisions of these Terms of Use without Your prior consent. In case You do not agree with the amended, supplemented points, You have the right to terminate the use of the Game before the amended and supplemented Term of Use take effect; in case You continue to use the Game, it will be understood that You have agreed with all such amendment and supplementation.
11.3 In case of a conflict between these the Terms of Use of Associated Accounts, the provisions of these Terms of Use shall prevail.
11.4 If there is a conflict between these Terms of Use and the VNG Official Notices, the content of that Official Notice will prevail.
12. Miscellaneous
12.1 The fact that one or a few terms of this Terms of Use declared by the Court to be invalid would not affect the validity of the remaining terms and those remaining terms are still binding between You and VNG.
12.2 VNG's failure to exercise or late undertaking of any right, or remedial action under this Terms of Use or the Game Rules, shall not considered as the a waiver of any right, remedial action in this Terms of Use and the exercise of a part or all of a single right do not preclude the exercise of any other rights, powers or remedies set forth in these Terms of Use.
App icon

OMG Kingdom II
VNG Publisher

Download game for IOS Download game for ANDROID Download the file APK
Setting
เติมเงิน แนะนำวิธีการ เติมเงิน การตั้งค่า