ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งาน

News |

1. บทนำ

1.1 OMG2 SUPER SAMKOK เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของเกมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกจำหน่ายในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว
1.2 OMG2 SUPER SAMKOK เป็นเกมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ สำหรับผู้เล่นอายุตั้งแต่ 12 ปี (สิบสองปี) ขึ้นไป (12+) ตามกฎหมายของประเทศไทย หากในกรณี ผู้เล่นอายุน้อยกว่า 12 ปี
(สิบสองปี) คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้
1.3 ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ รวมถึงข้อกำหนด(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุ) ในเงื่อนไขสำหรับการยกเว้น หรือข้อจำกัดในความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่าย ข้อจำกัดสำหรับสิทธิของคุณและข้อกำหนดเฉพาะอื่น ๆ

1.4 ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับในข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ คุณกรุณาอย่าพึ่งใช้เกม OMG2 SUPER SAMKOK และปิดหรือลบผลิตภัณฑ์ออกจากอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบุรณ์แบบโดยทันท่วงที

1.5 การที่คุณมีส่วนร่วม การใช้เกม OMG2 SUPER SAMKOK ถือว่าคุณยอมรับสำหรับบรรดาข้อตกลงหรือเงื่อนไขในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งาน มีการอ้างอิง พร้อมกับฉบับแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามช่วงเวลา

2. คำนิยาม

สำหรับขอบเขตของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ คำและวลีจะมีความหมายตามคำนิยามดังต่อไปนี้ ยกเว้นกรณีบริบทที่จำเป็นต้องเข้าใจเป็นอย่างอื่น
2.1 "เกม" หรือ "ผลิตภัณฑ์" หมายถึง เกมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ OMG
2 SUPER SAMKOK
2.2 "หน้าหลักของเกม": หมายถึง
http://omg2.asia

2.3 "กฎกติกาการเล่นเกม" หมายถึง ข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้กำหนดในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่ข้อตกลงฯ นี้ได้อ้างอิงถึง พร้อมกับข้อกำหนดในการแก้ไขเพิ่มเติมตามช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์เปิดตัว
2.4 “ข้อมูล หมายถึง เนื้อห้า / ข้อมูลที่ได้สร้างขึ้น / เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าร่วม ใช้เกม ที่ได้มีการบันทึกไว้โดยระบบเซิร์ฟเวอร์เกม
2.5 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่ระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม ได้มีการบันทึกไว้ในข้อที่ 4 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

3. บัญชีและการเข้าสู่ระบบ

เพื่อรับรองด้านสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องทางกฎหมายของคุณ ทางผู้จัดจำหน่าย ขอแนะนำให้คุณควรลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่เชื่อมโยงอื่น ๆ ของตัวคุณเอง ซึ่งทางผู้จัดจำหน่าย จะไม่สามารถรับและช่วยแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของคุณได้ ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อพิสูจน์ได้ว่า คุณเป็นเจ้าของบัญชีอย่างแท้จริง

4. รวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลลูกค้า

4.1 ยึดตามกฎหมายของประเทศไทยและเพื่อช่วยสนับสนุนผู้เล่นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ด้านบัญชีของคุณเป็นอย่างดีที่สุด เมื่อคุณสร้างบัญชีเพื่อจะใช้ผลิตภัณฑ์ คุณต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ดังนี้:
(a) ชื่อนามสกุล;
(b) วันเดือนปีเกิด
(c) ที่อยู่จดทะเบียนถาวร
(d) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง รวมทั้งวันออกและสถานที่จัดออก
(e) หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลล์ (หากมี)
4.2 ในกรณีที่คุณไม่อนุญาตให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการดังที่กล่าวมาข้างบน ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ (i) ปฏิเสธที่จะให้บริการต่อคุณ (ii) หยุดการให้บริการเกมต่อคุณ หรือมีข้อจำกัดหรือห้ามคุณใช้คุณสมบัติบางอย่างหรือคุณสมบัติทั้งหมดของบัญชี ลบบัญชีและข้อมูลในเกม ลบบรรดาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บล็อคบัญชีเกม; และ/หรือ / (iii) ปฏิเสธที่จะรับหรือแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับเกมและ / บัญชีของคุณในเกม

4.3 ผู้จัดจำหน่าย จะประยุกต์ใช้มาตรการที่จำเป็นต่างๆ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่จำเป็น ตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือการต้องการจากหน่วยงานราชการ หรือศาลที่มีอำนาจ ทางผู้จัดจำหน่าย จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สำนักงานดังกล่าว

4.4 การตั้งชื่อบัญชี ชื่อตัวละครของคุณในเกม จะต้องเป็นไปตามกฎการตั้งชื่อ ซึ่งนายท่านผู้ใดที่กระทำผิดจะถูกลบตัวละครบัญชีหรือยุบกิลด์ แม้กระทั่งในกรณีที่รุนแรงมากขึ้น อาจลบบัญชีของผู้กระทำผิด และจะปฏิเสธทุกการร้องเรียน หรือขอชดเชยสำหรับกรณีนี้

  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือทำให้คนอื่นนึกถึงชื่อของผู้สูงส่ง ผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่ในทุกระดับ หรือวีรบุรุษในประวัติศาสตร์
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือเรื่องที่แสดงถึงการต่อต้าน ประณามศาสนา ลามกอนาจาร การโฆษณาหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาดูหมิ่น ก่อกวนผู้อื่น ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็ตาม
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดความสับสน ทำลายหรือทำให้เสียชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่อาจทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือมีการเชื่องโยงชื่อนั้นๆ (หมายความว่าชื่อของตัวละครหรือชื่อกิลด์) ต่อชื่อของสมาชิกในบริษัทผู้จัดจำหน่าย หรือชื่อของบริษัทผู้จัดจำหน่ายเอง
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่บ่งบอกหรืออ้างถึงส่วนลับต่างๆของร่างกาย
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาขัดแย้งต่อประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

4.5 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือฝ่ายที่สามที่เป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย สามารถยึดตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ เพื่อส่งให้คุณข้อความทางโฆษณา ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของเกม ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ การส่งข้อความ โทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ หรือวิธีการอื่นใดๆ ที่คุณอาจได้รับข้อมูล ซึ่งในกรณีนี้ ฝ่ายที่สามที่เป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) มีหน้าที่ต้องรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่นเดียวกับข้อมูลทางผู้จัดจำหน่าย

4.6 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่เสียหาย ถูกแทรกแซงบัญชีนอกเหนือจากความคาดหวัง คุณจะไม่เปิดเผย (เช่นกรณีโดนแฮ็ก)โดยว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี รหัสผ่านของคุณในเกมให้แก่ฝ่ายที่สามใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งเพื่อนสนิทของคุณด้วย; รวมทั้งควรประยุกต์ใช้มาตราฐานที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีของคุณ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากคุณพบเห็นหรือสงสัยว่าบัญชีของตนเองถูกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยผิดปกติ คุณสามารถ (i) เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้ทันที และ/หรือ (ii) แจ้งให้ทางผู้จัดจำหน่าย และดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นต่างๆ ในการปิดบัญชีของคุณชั่วคราว เพื่อลดความเสียหายให้กับตัวคุณเอง ถูกต้องตามขั้นตอนการสนับสนุนการแก้ปัญหาร้องเรียนจากลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย

4.7 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า เพื่อส่งเสริมระดับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบริการ ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการด้านเทคนิคและ/หรือซอร์ฟแวร์โปรเกรม อย่างน้อยหนึ่งรายการ เข้าในเกมหรือร่วมกับเกม อย่างไรก็ตาม การใช้แอ็พพลิเคชั่นดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่เป็นการรับประกันว่าบัญชีของคุณจะไม่สูญหาย ถูกแฮ็ก และทางผู้จัดจำหน่ายได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้

4.8 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า เพื่อปรับปรุง ยกระดับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของระบบ ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บัญชีเกมภายในสิบสอง (12) เดือน (นับตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดของคุณ) ทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบ) ในการลบบัญชีของคุณในเกมและข้อมูลทั้งหมดของคุณ

4.9 เพื่อให้ทางผู้จัดจำหน่าย สามารถให้บริการคุณได้ดีที่สุด คุณจึงตกลงร่วมกัน อนุญาตไม่ให้ยกเลิกในระหว่างทาง ว่าทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และ/หรือซอร์ฟแวร์ต่างๆบน/อุปกรณ์ของคุณ ผ่านการใช้เกม รวมทั้งการส่งซอฟต์แวร์โปรเกรมต่างๆ ไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ทางผู้จัดจำหน่าย จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายความปลอดภัยของ ผู้จัดจำหน่าย

5. การบริการเกม

5.1   เมื่อคุณยอมรับและปฏิบัติตามกฏการเล่นเกมและข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายจะให้สิทธิ์การไม่เป็นเจ้าของในการใช้บริการและคุณสมบัติต่างๆ ของเกม เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ซึ่งไม่สามารถยืนโอนและค้าขายได้

5.2  นอกเหนือจากการใช้เกมดังที่กล่าวมาในข้อที่ 5.1 แล้วนั้น ผู้จัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในทรัพสินทางปัญญาทั้งหมดสำหรับเครื่องหมายการค้า รหัสผลิตภัณฑ์ รูปภาพ คุณลักษระ เพลงประกอบ ฯลฯ ในเกม พร้อมกับสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม และคุณจะไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.1 บทที่ 5 โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้จัดจำหน่าย

5.3 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า

(a) ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้บริการได้ดีที่สุด ทางผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จะมีสิทธิ์ในการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง นำออกฟังก์ชั่น อินเตอร์เฟซ คุณสมบัติของเกมจำนวนหนึ่งหรือบางประการ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณผู้เล่นรับทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณใช้เกมต่อไป ถือว่าคุณยอมรับกับบรรดาการเปลี่ยนแปลงของเกม หากคุณไม่เห็นด้วย คุณจะต้องหยุดใช้เกมทันที ไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบเกมอีกครั้ง และลบเกมออกจากอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ ทางผู้จัดจำหน่าย จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับบัญชีและข้อมูลของคุณในเกม

(b) เพื่อความรวดเร็วและการประสบการณ์ของคุณในเกม ทางผู้จัดจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลเก่าที่จัดเก็บบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์เกมส์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือตามเวลาที่เห็นสมควร

(c) ทางผู้จัดจำหน่าย จะประยุกต์ใช้มาตรการทางเทคนิคที่จำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณได้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุด เวลาใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์อันไม่คาดคิด เกมอาจจะ (i) ถูกระงับยับยั้งไว้ (ii) มีข้อบกพร่อง (bug) (iii) สูญเสียหรือทำซ้ำข้อมูล คุณสมบัติบางอย่างของเกม หรือบัญชีของคุณซึ่งในกรณีนี้ทางผู้จัดจำหน่าย จะประยุกต์ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมด (ตามความสามารถเท่าที่จะทำได้)ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาและคุณยินยอมที่จะละเว้นการชดใช้ให้กับทางผู้จัดจำหน่าย สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

(d) บรรดาข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชั่น สูตร มาตราการทางเทคนิคของเกมล้วนเป็นความลับ ดังนั้น ทางผู้จัดจำหน่าย จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลใดๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ให้แก่คุณรับทราบ ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็ตาม

(e) เพื่อที่จะให้การบริการเกมที่ดีที่สุดและดำเนินการปรับปรุงงานอย่างไม่หยุดยั้ง ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุง อัพเกรด หรือเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการตั้งค่าตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ฟังก์ชั่นของหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือน แต้มสะสมในเกมที่คุณมีอยู่หรือกำลังใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือต้องการความยินยอมของคุณ และคุณจะไม่ตรวจสอบความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นของทางผู้จัดจำหน่าย

(f) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือน แต้มสะสมในเกม และตามกฏหมายที่กำหนดไว้ เกมที่จะบริการให้คุณด้วยวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง พร้อมกับประสบการณ์ (เพื่อความบันเทิงเช่นกัน) ของคุณผู้เล่นในเกม; ดังนั้นในกรณีที่เกมจะถูกระงับหรือยุติการให้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางผู้จัดจำหน่าย ไม่มีหน้าที่ผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ในการชดเชย คืนเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือวัตถุสมบัติใดๆ ก็ตาม ให้แก่คุณผู้เล่น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกมถูกระงับหรือยุติการให้บริการอย่างถาวร ทางผู้จัดจำหน่าย จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้คุณผู้เล่นได้รับทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีแผนในการปกป้องสิทธิของคุณผู้เล่น ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(g) การโปรโมตและกิจกรรมต่างๆ ในเกมจะได้ประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางหน้าหลักของเกม และ/หรือประกาศโดยระบบในเกมเท่านั้น ดังนั้น สำหรับข้อมูลโฆษณา โปรโมชั่นการส่งเสริมการขาย การชักชวนที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่ถูกต้อง เป็นทางการ อาจเป็นการหลอกลวง ยึดใช้บัญชีของคุณ และทางผู้จัดจำหน่าย จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับคุณผู้เล่นในกรณีนี้

(h) ทาง ผู้จัดจำหน่าย แค่ยอมรับการชำระเงินผ่านทางช่องทางการชำระเงินของ ผู้จัดจำหน่าย หรือช่องทางการชำระเงินที่คู่ค้าของ ผู้จัดจำหน่าย ดำเนินการ ซึ่งได้รับการเสนอแนะ ประกาศในเกม และ/หรือที่หน้าหลักของเกม; ในกรณีที่คุณผู้เล่นใช้ช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ทาง ผู้จัดจำหน่าย จะไม่ส่วนรับผิดชอบใดๆต่อคุณ อย่างไรก็ตาม สำหรับทุกกรณีที่คุณผู้เล่นได้ทำการชำระเงินสำเร็จ ทาง ผู้จัดจำหน่าย ได้มีการบันทึกหมายเลขหน่วยแลกเปลี่ยนที่ตรงกันไว้ผ่านบัญชีของคุณในเกม แต่หลังจากนั้น ผู้ให้บริการๆชำระเงิน หน่วยงานกลางต้องการคืนเงิน (เนื่องจากมีการเรียกร้องจากเจ้าของบัญชี) ทาง ผู้จัดจำหน่าย จึงจะต้องดำเนินการคืนเงินตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจะหักจากบัญชีของคุณตามจำนวนที่สอดคล้องกัน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ที่คุณได้รับจากการชำระเงินครั้งล่าสุด ในกรณีที่การหักเงินครั้งนั้นยังไม่ครบ (เนื่องจากคุณใช้ไปแล้ว) ทาง ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิที่จะดำเนินการหักเงินในครั้งถัดๆ ไปและ/หรือยึดคืนไอเทมเสมือนจริงที่คุณผู้เล่นใช้ในการแปลงหน่วยกิจเพื่อรับของ นอกจากนี้ สำหรับบางกรณี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิด คุณผู้เล่นอาจถูกล็อกบัญชีอย่างถาวร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนี้

(i) ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิที่จะยึดคืนหรือลบไอเท็มเสมือนในเกม ในกรณีที่ไอเท็มเสมือนมาจากแหล่งที่ไม่เป็นทางการหรือมีกำเนิดมาเอง

6. พฤติกรรมการละเมิดและการจัดการ

6.1 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎของเกม คุณผู้เล่นจะต้องไม่มีพฤติกรรมใดๆ ดังต่อไปนี้:

(a) ใช้ผลประโยชน์จากการเล่นเกมเพื่อ

(i) ต่อต้านราชอาณาจักรไทยเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ความเงียบสงบและความปลอดภัยทางสังคม ก่อวินาศกรรมต่อความสามัคคีแห่งชาติ โฆษณาชวนเชื่อการก่อสงคราม ก่อการร้าย ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ความขัดแย้งระหว่างชนชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา

(ii) โฆษณาชวนเชื่อ ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ลามกอนาจาร ความชั่วช้า การก่ออาชญากรรม ความชั่วร้ายทางสังคม ความเชื่อโชคลางการก่อวินาศกรรมต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประเทศชาติ

(iii) เปิดเผยข้อมูลความลับทางรัฐการ ความลับทางกองทัพ ความมั่นคงของประเทศชาติ เศรษฐกิจ และความลับอื่นๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(iv) ให้ข้อมูลสำแดงความเท็จ ใส่ร้าย ทำลายชื่อเสียงขององค์กรเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคล

(v) โฆษณา เผยแพร่ชวนเชื่อ ซื้อขายสินค้าและการบริการในเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าและการบริการที่ต้องห้าม รวมทั้งส่งเสริมผลงานด้านสื่อสารมวลชน วรรณกรรม ศิลปะ และสิ่งพิมพ์ที่ต้องห้าม

(vi) ปลอมแปลงองค์กรและบุคคลเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เท็จจริง ไม่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายขององค์กรและบุคคล

(b) มีพฤติกรรมละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จัดจำหน่ายและผู้พัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

(i) ลบข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์

(ii) แก้ไข ย้อนกลับโค้ด ปรับเปลี่ยนรหัสผลิตภัณฑ์ หรือใช้วิธีการอื่นเพื่อค้นหารหัสต้นฉบับของผลิตภัณฑ์

(iii) สแกน ตรวจสอบหรือทดสอบเพื่อตรวจจับหรือค้นหาข้อบกพร่อง (bug) หรือจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ด้วยวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

(iv) ดำเนินการคัดลอก แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นหรือประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลที่สร้างขึ้นและเก็บบันทึกไว้ ณ ช่วงเวลาใดๆ ในระหว่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลเชิงโต้ตอบของเซิร์ฟเวอร์ (server)และไคลเอ็นต์ (client) ในระหว่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลระบบที่จำเป็นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่มีข้อจำกัดด้านปลั๊กอิน auto หรือระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือของฝ่ายที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้จัดจำหน่าย;

(v) การใช้ ให้ยืม ให้เช่า คัดลอก แก้ไข เชื่อมโยง โอนเปลี่ยน ปรับใหม่ ตีพิมพ์หรือสร้างเว็บไซต์ ไมโครไซต์ต่างๆ สำหรับเนื้อหาที่มีการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของ ผู้จัดจำหน่าย หรือสามารถใช้ จัดจำหน่ายหรือเปิดตัวเป็นเพียงรายเดียว;

(vi) สร้างเว็บไซต์ ไมโครไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกับผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แบบ

(c) เกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้เกม:

(i) ใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของผู้เล่นอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(ii) ดำเนินการซื้อขาย แลกเปลี่ยนหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือน แต้มสะสมในเกม หรือบัญชีการเล่นเกมระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ในรูปแบบเงินสดหรือวัตถุสมบัติ

(iii) ทำลายความเป็นธรรมของเกมโดยการ (i) ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ข้อบกพร่องในเกม ข้อบกพร่องในสคริปต์ การออกแบบเกม เพื่อวัตถุประสงค์ฉ้อโกง หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฏการเล่นเกม; (ii) ใช้ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ที่สามเพื่อ / หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ของเกม และ/แทรกแซงเข้าในเกม และ (iii) การกระทำใดๆ ที่มุ่งสู่การรับผลประโยชน์อย่างมากที่สุด เหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นๆ อย่างผิดกฏการเล่นเกม

(iv) การเก็งกำไร แสวงหาผลประโยชน์จากหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือนในเกม และ/หรือการใช้หน่วยเสมือน ไอเทอมเสมือนที่ได้สร้างขึ้นอย่างผิดกฏการเล่นเกม

(v) ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อที่จะโกง ไม่ปฏิบัติตามกฏการเล่นเกม เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย

(vi) สนทนาแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือชาติพันธุ์ในเกม

(vii) พูดจาหยาบคาย หรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดดูถูก ว่ามิให้เกียรติต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ / หรือศักดิ์ศรีขององค์หรือบุคคลใด ไม่ว่าจะอยู่ในเกมหรือนอกเกม

(viii) มีพฤติกรรมชักชวน ดึงดูด ให้คำมั่นสัญญากับผู้เล่นคนอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อกล หลอกลวง

(ix) แอบอ้างปลอมตัวหรือตั้งใจทำให้เข้าใจผิดว่าคุณเป็นผู้เล่นคนอื่น และ/หรือคนอื่นๆที่ไม่ใช่คุณในเกม

(x) แอบอ้างปลอมตัวหรือตั้งใจทำให้เข้าใจผิดว่าคุณเป็นพนักงานประจำ คนงาน หรือพนักงานชั่วคราวของทางผู้จัดจำหน่าย

(xi) มีพฤติกรรม คำวาจา ท่าทาง หรือความประพฤติที่ก่อให้เกิดการเสียหายต่อชื่อเสียงหรือตราสินค้าของเกม และ/หรือผู้จัดจำหน่าย

(xii) มีพฤติกรรมก่อกวน ทำลายความเงียบสงบ ณ สำนักงานใหญ่ หรือทุกสาขา สำนักงานตัวแทน หรือที่ตั้งทางธุรกิจของ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ หน่วยงานพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย

(xiii) มีถ้อยคำวาจาท่าทางหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อร่างกายความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงเกียรติยศ ศักดิ์ศรีหรือข่มขี่ เป็นอันตรายต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานชั่วคราว (ผู้ทำงานร่วมกันหรือพนักงานประจำก็ตาม) ของผู้จัดจำหน่าย

(xiv) มีพฤติกรรมอื่น ๆ (i)ที่เป็นการละเมิดทางกฎหมาย (ii) ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของประชาชนชาวไทย(iii) ขัดแย้งต่อหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของชุมชนผู้เล่นเกมออนไลน์ หรืออุตสาหกรรมความบันเทิงออนไลน์

6.2 สำหรับการละเมิดด้านกฎการเล่นเกม ทางผู้จัดจำหน่าย จะสงวนสิทธิ์จัดการการละเมิดด้วยตัวเอง และ/หรือผ่านระบบฟังก์ชั่นของเกมซึ่งการละเมิดจะได้รับการจัดการตามรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้

(a) คำแจ้ง มีผลบังคับใช้กับการละเมิดครั้งแรก และไม่ส่งผลกระทบอย่างแรงต่อเกม และ/หรือผู้เล่นอื่นๆ

(b) คำเตือน มีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับคำเตือนแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข และ/หรือละเมิดซ้ำ หรือมีการละเมิดข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6ของข้อกำหนดในการใช้งานนี้

(c) หักและ/หรือลบหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือนในเกม: มีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการเตือน โดยปราศจากการแก้ไขและ/หรือมีการละเมิดซ้ำและ/หรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (iii), (iv), (v) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

(d) ล็อคบัญชีในระยะเวลากำหนด (เวลารายละเอียดจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความรุนแรงของการละเมิด): มีผลบังคับใช้กับการกระทำมีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการเตือน และ/หรือมีการดำเนินการจัดการ ณ มาตรา (c), ส่วน 6.2 แต่ยังไม่ได้แก้ไข และ/หรือมีการละเมิดซ้ำ หรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (xii), (xiii) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

(e) ล็อคบัญชีอย่างถาวร: มีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการจัดการตามมาตรา (d), ส่วน 6.2 ของบทความนี้ โดยไม่ดำเนินการแก้ไข และ/หรือมีการละเมิดซ้ำ หรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรา (a), (b) และข้อที่ (i), (ii), (xiv) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้

(f)โอนย้ายข้อมูลเอกสารไปยังหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ เพื่อดำเนินการจัดการการละเมิด หรือดำเนินคดีอาญา: มีผลบังคับใช้กับการกระทำละเมิดทางอาญาทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดอย่างเป็นรูปธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับบางกรณีพิเศษ ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการบำบัดเพิ่มเติมหรือใช้มาตรการต่างๆ พร้อมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องปรามและ/หรือรับรองสภาพแวดล้อมแห่งการเล่นเกมเป็นอย่างดี มียุติธรรม

6.3 ในกรณีที่ทาง ผู้จัดจำหน่าย ตรวจพบและ / หรือได้รับการร้องเรียน ฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎการเล่นเกมของคุณ และ / หรือบัญชีเกมของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความรุนแรงของการละเมิด ทาง ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์จัดการการละเมิดตามกฎการเล่นเกมอย่างสมบูรณ์แบบ; รวมทั้ง ทาง ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบ) ในการประกาศชื่อบัญชีของคุณ พร้อมด้วยรูปแบบการจัดการ บนหน้าหลักของเกม รวมทั้งแจ้งให้ผู้เล่นรายอื่นในเกมรับทราบ และ/หรือช่องทางข้อมูลอื่นๆ ที่ทาง ผู้จัดจำหน่าย สามารถเข้าถึงเพื่อที่จะสื่อให้ผู้เล่นอื่นๆ ของเกมรับทราบด้วยกัน

7. การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ฟ้องร้องที่เกี่ยวกับเกม

7.1 การร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือรายงานที่เกี่ยวกับเกมทุกประการ จะได้รับและตอบกลับโดยผู้จัดจำหน่าย ผ่านช่องทางการบริการลูกค้าออนไลน์ (online) เท่านั้นและตามขั้นตอนการดูแลและตอบรับลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย ณ เวลาที่ได้รับการร้องเรียน

7.2 เพื่อดำเนินการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือรายงานเกี่ยวกับเกมทุกประการ บัญชีของคุณจะต้องเป็นบัญชีที่ได้รับการยืนยันข้อมูลประจำตัวอย่างครบถ้วนตามกำหนด เพื่อให้ทางผู้จัดจำหน่าย มีข้อมูลที่จะรับและติดต่อกับคุณ ในกรณีที่บัญชีของคุณยังไม่ได้รับยืนยันข้อมูลประจำตัวอย่างสมบูรณ์ หรือทางผู้จัดจำหน่าย มีพื้นฐานควรเชื่อได้ว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้อง ทางผู้จัดจำหน่าย จึงมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะจัดการคำร้องเรียน ฟ้องร้องของคุณ จนกระทั่งคุณให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

7.3 คุณยอมรับว่าการตอบสนองของผู้จัดจำหน่าย ต่อข้อร้องเรียน ฟ้องร้องของคุณผ่านช่องทางการบริการลูกค้าออนไลน์ เป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายและเป็นทางการของผู้จัดจำหน่าย

8. เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

8.1 บรรดาเกมและเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู้จัดจำหน่าย และ Game Developer ของเกม ดังนั้นเมื่อ ผู้จัดจำหน่าย มอบให้คุณมีสิทธิ์เข้าใช้เกมตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 5.1 คุณจะเข้าใจว่า คุณสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจติดตั้งเกม สู่อุปกรณ์ของตนเอง ดำเนินการติดตั้งและใช้งานได้ โดยไม่มีการกระทำใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสภาพของผลิตภัณฑ์

8.2 บรรดาข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เกมเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจำหน่าย เพียงรายเดียว; ดังนั้น ผู้จัดจำหน่ายจึงมีสิทธิ์ที่จะเก็บบัททึก นำไปใช้และจัดการกับข้อมูลเหล่านี้อย่างสมบูรณ์แบบ

9. การปฏิบัติตามกฎหมาย

9.1 คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะ (i) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเกมในทุกประการ (ii) ปฏิบัติตามตามข้อกำหนดของกฎหมาย ณ สถานที่ๆคุณเข้าถึงการใช้เกม หรือกฎหมายของประเทศที่คุณมีสัญชาติ ในทุกประการ และ (iii) รับผิดชอบด้วยตนเองสำหรับผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ณ สถานที่ที่คุณเข้าถึงใช้เกมและ ผู้จัดจำหน่ายจะไม่มีหน้าทีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องใดๆ

9.2 ในกรณีที่ ผู้จัดจำหน่าย ได้รับการร้องเรียน การแจ้ง หรือข้อต้องการใดๆ เกี่ยวกับการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย มีพื้นฐานอันสมควรเพื่อที่จะคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล ตามข้อมูลต่าๆ ที่ผู้จัดจำหน่ายได้รวบรวมมา ผู้จัดจำหน่ายจึงมีสิทธิ์ที่จะ (i) เลิกไม่ให้บริการเกมต่อคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือมีการรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณและ / หรือ (ii) ปิดกั้นการเข้าใช้เกมทุกบัญชี จากประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เกม

10. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ได้มีการประยุกต์ใช้และดำเนินการอธิบายตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับทุกประการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้

11. การแก้ไขข้อตกลงและผลบังคับใช้

11.1 ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันเวลาที่มีการทดแทนหรือยกเลิกด้วยลายลักษณ์อักษร และใช้ทดแทนบรรดาข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลใช้ก่อนหน้านี้ ที่เกี่ยวข้องกับเกม ในทุกประการ

11.2 คุณยอมรับว่า ผู้จัดจำหน่าย สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ โดยไม่ต้องการการยอมรับจากคุณ ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข เพิ่มเติมใดๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะยุติการใช้เกม ก่อนที่การแก้ไข เพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับใช้ หากกรณีที่คุณยังคงใช้เกมอยู่ จะถือว่าคุณเห็นด้วย ยอมรับกับการแก้ไข เพิ่มเติมนั้น ในทุกประการ

11.3 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ กับกฎระเบียบในการใช้บัญชีเชื่อมต่อต่างๆ ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ จึงจะมีผลบังคับใช้เป็นอันแรก

11.4 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ กับประกาศอย่างเป็นทางการของผู้จัดจำหน่าย เนื้อหาในการประกาศอย่างเป็นทางการของผู้จัดจำหน่ายนั้นจึงจะมีผลบังคับใช้เป็นอันแรก

12. เงื่อนไขคงเหลือ

12.1 หนึ่งหรือบางข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฯ นี้ หากได้รับคำตัดสินจากศาลว่าไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะส่งผลกระทบใดต่อผลบังคับของข้อตกลงอื่นๆ คงเหลืออยู่ และข้อตกลงอื่นๆ คงเหลืออยู่นั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ระหว่างท่านผู้เล่นกับผู้จัดจำหน่าย

12.2 การไม่ปฎิบัติหรือปฎิบัติอย่างล่าช้าของผู้จัดจำหน่าย สำหรับสิทธิหรือมาตรการการแก้ไขใดๆ ตามข้อกำหนดในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ หรือกฎการเล่นเกม จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือมาตรการการแก้ไขใดๆ ในข้อตกลงว่าด้วยการฉบับนี้ อีกทั้ง การใช้สิทธิส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือสิทธิส่วนบุคคลทั้งหมด ก็จะไม่ยกเว้นการใช้สิทธิ์ อำนาจ หรือมาตรการการแก้ไขใดๆ ในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้

App icon

OMG Kingdom II
VNG Publisher

Download game for IOS Download game for ANDROID Download the file APK
Setting
เติมเงิน แนะนำวิธีการ เติมเงิน การตั้งค่า